19-21 październik, 2017
V Międzynarodowe Targi Medyczne
EXPO XXI Warszawa, Polska
ul. Prądzyńskiego 12/14

News

26 września 2017

Duża dawka wiedzy i punkty edukacyjne

Sympozja naukowe, konferencje i seminaria dedykowane lekarzom różnych specjalności oraz kadrze zarządzającej placówkami medycznymi od lat stanowią istotną część Targów WIHE Hospital. W tym roku wybrane wydarzenia merytoryczne będą ponadto okazją do uzyskania punktów edukacyjnych, wymaganych w obowiązkowym doskonaleniu zawodowym lekarzy. Międzynarodowe Targi  Medyczne WIHE Hospital odbędą się w dniach 19-21 października  w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Organizatorem wydarzenia  jest  spółka Lentewenc należąca do Grupy ITE – wiodącego organizatora międzynarodowych targów i konferencji na świecie.
 
Na uczestników i gości najbliższej edycji Targów WIHE Hospital czeka wyjątkowo duży wybór merytorycznych wydarzeń towarzyszących. Tematyka konferencji, sympozjów naukowych, seminariów
i warsztatów będzie oscylować w tym roku wokół następujących zagadnień: innowacje w służbie zdrowia, telemedycyna i e-zdrowie,  ortopedia i rehabilitacja, radiologia i ultrasonografia, nowoczesne techniki anestezjologii i intensywnej terapii, traumatologia, medycyna regeneracyjna, wynagrodzenia minimalne w systemie opieki zdrowotnej, zarządzanie służbą zdrowia.  Po raz pierwszy w historii targów znakomita część wydarzeń towarzyszących organizowana jest we współpracy z takimi Partnerami Merytorycznymi, jak: Grupa LUX MED i Centrum Edukacji Medycznej CEMED, a także Microsoft, co jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego spotkań. Targi WIHE Hospital 2017 otrzymały ponadto patronat Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego Prof. Dr hab. n.med. Mirosława Wielgosia.
 
Nowości na sympozjum naukowym
 
Drugiego dnia targów, 20 października  odbędzie się wyjątkowe sympozjum naukowe „Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa”, będące podsumowaniem dotychczasowych prac zrealizowanych przez interdyscyplinarny zespół w ramach projektu badawczego o podobnym tytule „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”. Sympozjum obejmie cztery bloki tematyczne: aspekty kliniczne, diagnostyka obrazowa, aspekty biologiczne, aspekty inżynierskie, podczas których zostanie przekazana aktualna wiedza m.in. z zakresu: obrazowania tkanek w radiologii, wymagań klinicznych w obrazowaniu ścięgna Achillesa, trójwymiarowych, nieinwazyjnych metod monitorowania gojenia tkanek, wykorzystania autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa, optymalizacji terapii komórkowych w regeneracji ścięgien. Zostaną także przedstawione nowe rozwiązania w mechanicznej stymulacji gojenia ścięgna Achillesa. Organizatorami sympozjum są:  Grupa LUX MED i Centrum Edukacji Medycznej CEMED, a wśród prelegentów znajdą się badacze projektu „START”, realizowanego w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STARTGMED. Należy podkreślić, że po zakończeniu wykładów uczestnicy sympozjum będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z prelegentami
 
Trzy dni spotkań tematycznych
 
Wspomniane wcześniej sympozjum naukowe będzie jednym z punktów bogatego programu targów. Pierwszego dnia, 19 października odbędzie się seminarium dla fizjoterapeutów „Jak bronić się przed roszczeniami pacjentów” organizowane przez Grupę LUX MED i Centrum Edukacji Medycznej CEMED, a także konferencja „Lata 2016 – 2020 rewolucja czy ewolucja w e’zdrowiu i systemie opieki zdrowotnej" organizowana przez  Izbę Gospodarczą Medycyna Polska po raz pierwszy we współpracy z partnerem Microsoft. Konferencję otworzy światowej sławy ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego Hector Rodriguez - Microsoft’s Worldwide Health Chief Information Security Officer. Drugiego dnia targów, 20 października zostało zaplanowane V Międzynarodowe Sympozjum „Nowoczesne techniki w anestezjologii i intensywnej terapii”, którego organizatorem jest I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tego dnia odbędą się również: konferencja „Nowoczesny szpital – innowacyjne rozwiązania” organizowana przez Towarzystwo Inżynierii Medycznej -SIMP oraz Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, a także warsztaty  USG pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, których organizatorem jest Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z firmą Philips. Ostatni dzień targów wypełnią: seminarium techników RTG  „Badania diagnostyczne naczyń krwionośnych. Angiografia TK i MR” oraz sympozjum naukowe „Nowe metody regeneracji tkanek – kliniczne zastosowanie w medycynie estetycznej i dermatologii – oba wydarzenia organizowane przez Grupę LUX MED i Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
 
WIHE Hospital to targi branżowe B2B, które z jednej strony stanowią międzynarodową platformę spotkań biznesowych, z drugiej – są doskonałą okazją do zdobycia cennej wiedzy merytorycznej podczas licznych konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatów. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do szeroko pojętej branży medycznej: kadry zarządzającej placówkami medycznymi i lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, ratowników medycznych, dystrybutorów sprzętu medycznego, a także osób współpracujących z branżą medyczną. 
 
Wstęp na targi dla branży jest bezpłatny po dokonaniu obowiązkowej rejestracji na miejscu lub przez formularz dostępny online na www.wihehospital.pl/rejestracja.  Dodatkowe informacje, również na temat zasad uczestnictwa w wydarzeniach merytorycznych i zdobywania punktów edukacyjnych, znajdują się na stronie organizatora targów www.wihehospital.pl.
 
Kontakt dla mediów
Beata Bątorek
Tel.: +48 395 66 95
Tel. kom.: 698 054 192
marketing@wihehospital.pl
www.wihehospital.pl
 
Wsteczimg