19-21 październik, 2017
V Międzynarodowe Targi Medyczne
EXPO XXI Warszawa, Polska
ul. Prądzyńskiego 12/14

Konkursy

Konkursy dla Wystawców:


1. "Najbardziej Innowacyjny Produkt WIHE"
 
Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najbardziej innowacyjnych produktów prezentowanych podczas Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE Hospital.

Produkty są oceniane pod kątem następujących cech:

  • zaawansowania technologicznego
  • funkcjonalności
  • łatwości obsługi
  • znaczenia dla podniesienia jakości i skuteczności opieki medycznej
  • przyjazności dla środowiska
  • zgodności z obowiązującymi normami
  • kosztów eksploatacji i serwisu
  • trwałości wyrobu (w tym długość gwarancji)
  • przyjazności dla pacjenta

Nagrody
Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomem, statuetką oraz unikalnym logo „Najbardziej innowacyjny produkt targów WIHE 2017”. Logo może być wykorzystane wyłącznie w celu promocji nagrodzonego produktu, którego nazwa została umieszczona na dyplomie.
 
Jak zgłosić się do konkursu?

Zgłoszenie>>

Pobierz regulamin>>


UWAGA
Udział w konkursie jest płatny. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie opłaty w wysokości 200 PLN netto +23% VAT =246 PLN brutto za każdy zgłaszany do Konkursu produkt na rachunek bankowy 46 1090 1883 0000 0001 1853 4614 Lentewenc Sp. z o.o. Bank Zachodni WBK S.A. ul. Marszałkowska 55/73, 00-676 Warszawa i załączenie dowodu dokonanej wpłaty do zgłoszenia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać kompletnie wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy, skany dokumentacji dotyczącej produktu i dowód wpłaty na adres e-mail: a.szpaderska@lentewenc.pl w nieprzekraczalnym terminie 15 września 2017 r.

Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami (dokumentacja dotycząca produktu) oraz dowodem wpłaty należy przesłać pocztą na adres: ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa, z dopiskiem „Zgłoszenie konkursowe – WIHE Hospital” do 15 września 2017 r.2. "Przyjazne stoisko"

Odwiedzający będą mogli ocenić wystawców pod kątem profesjonalnej obsługi, dostępności podczas targów oraz komunikatywności. Głosujący, którzy wytypują zwycięskie stoiska, mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Zwycięska firma otrzyma dyplom oraz możliwość skorzystania z 50% zniżki na wynajem stoiska w kolejnej edycji targów WIHE.

News