19-21 październik, 2017
EXPO XXI Warszawa, Polska
ul. Prądzyńskiego 12/14

Program
WIHE Hospital zyskało rangę jednego z ważniejszych wydarzeń medycyny i służby zdrowia w Polsce ze względu na połączenie międzynarodowych targów wyposażenia podmiotów leczniczych oraz interdyscyplinarnego programu konferencyjnego współorganizowanego z prestiżowymi instytucjami i godnymi zaufania partnerami.


Tegoroczna tematyka konferencji obejmuje między innymi poniższe zagadnienia:

•        Innowacje w służbie zdrowia 
•        Telemedycyna i e-zdrowie
•        Ortopedia
•        Rehabilitacja
•        Radiologia
•        Ultrasonografia
•        Medycyna regeneracyjna
•        Druk 3D
•        Medycyna personalizowana
•        Rozszerzenie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek
•        Wynagrodzenia minimalne w systemie opieki zdrowotnej
•        Nowoczesne techniki anestezjologii i intensywnej terapii
•        Zarządzanie służbą zdrowia
•        Traumatologia


Wśród tegorocznych Partnerów Konferencji znajdują się m.in.:

•         LUXMED
•         CEMED
•         Carolina Medical Centre
•         IGMP
•         Microsoft
•         I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
•         Szpital w Gorlicach

Szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce.
 • 19.10 - czwartek
 • 20.10 - piątek
 • 21.10 - sobota

SEMINARIUM DLA FIZJOTERAPEUTÓW
„Jak bronić się przed roszczeniami pacjentów”

 • Odpowiedzialność prawna fizjoterapeutów za wyrządzoną krzywdę lub uszczerbek na zdrowiu - w świetle ostatnich zmian legislacyjnych
 • Relacja fizjoterapeuta – pacjent
 • Obowiązek ubezpieczenia dla fizjoterapeutów– za i przeciw,
 • Jak radzić sobie z pacjentem agresywnym, roszczeniowym,
 • Prezentacja sprzętu z codziennej pracy fizjoterapeuty

Organizator: LUXMED, CEMED
09:00 - 18:00 V Międzynarodowe Sympozjum Nowoczesne Techniki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Organizator:
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

10:00 - 16:30 IV Konferencja TIM-SIMP i Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach pn.:
NOWOCZESNY SZPITAL – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA NA PRZYKŁADZIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH


Organizator:
TIM-SIMP i Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach

SYMPOZJUM NAUKOWE
„Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa”

w programie:

 • Nowa wiedza dotycząca obrazowania (gojenia) tkanek w radiologii.
 • Wymagania kliniczne w obrazowaniu ścięgna Achillesa i uzyskiwane w ten sposób informacje.
 • Trójwymiarowe, nieinwazyjne metody monitorowania gojenia tkanek.
 • Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa.
 • Optymalizacja terapii komórkowych w regeneracji ścięgien.
 • REHABILITACJA PACJENTA PO ANATOMICZNEJ REKONSTRUKCJI ŚCIĘGNA ACHILLESA - nowe rozwiązania w mechanicznej stymulacji gojenia ścięgna Achillesa.

Prelegenci: badacze projektu START realizowanego w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STARTGMED

Organizator: LUXMED, CEMED

SYMPOZJUM NAUKOWE
„Nowe metody regeneracji tkanek – kliniczne zastosowanie teraz i w przyszłości”

Do wykładów zaprosiliśmy znakomitych ekspertów, którzy podzielą się z Państwem najnowszą wiedzą z zakresu:

 • drukowania 3D w medycynie
 • wykorzystania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej
 • aspektów prawnych.

Organizator: LUXMED, CEMED


SEMINARIUM TECHNIKÓW RTG

„Badania diagnostyczne naczyń krwionośnych. Angiografia TK i MR

Tematem przewodnim seminarium będzie wykonywanie badań angiograficznych metodą tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Doświadczony zespół prelegentek, które od lat szkolą techników rtg, omówi szczegółowo zagadnienia związane z przygotowaniem pacjenta do wskazanego badania, zaprezentuje najlepsze metody ułożenia pacjenta do badania, ale też omówi stosowanie środków kontrastujących, w zależności od predyspozycji pacjenta.
 
Program:
 
08.30  Rejestracja uczestników
09.00  Otwarcie seminarium
09.00  Środki kontrastowe stosowane w badaniach TK i MR – dr n.  med.  Anna Siemianowicz
 • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania środków kontrastowych
 • Właściwości i dawkowanie środków kontrastowych
 • Powikłania
 • Wytyczne ESUR
 • QUIZ
10.30  Przerwa kawowa
10.50  Badania angio – TK – dr n. med. Joanna Gibińska
 • przygotowanie pacjenta i przeciwwskazania
 • wykonanie badania
 • opracowanie badania i forma przedstawienie wyników.
12.50  Przerwa kawowa
13.10  Badania angio – MR – dr Dorota Sojka
14.40  Lunch
15.10 wykład prawnika
16.00 Zakończenie seminarium.

Organizator: LUXMED, CEMED
 

News