19-21 październik, 2017
EXPO XXI Warszawa, Polska
ul. Prądzyńskiego 12/14

Konferencje
 • 19.10 - czwartek
 • 20.10 - piątek
 • 21.10 - sobota

SEMINARIUM DLA FIZJOTERAPEUTÓW
„Jak bronić się przed roszczeniami pacjentów”

 • Odpowiedzialność prawna fizjoterapeutów za wyrządzoną krzywdę lub uszczerbek na zdrowiu - w świetle ostatnich zmian legislacyjnych
 • Relacja fizjoterapeuta – pacjent
 • Obowiązek ubezpieczenia dla fizjoterapeutów– za i przeciw,
 • Jak radzić sobie z pacjentem agresywnym, roszczeniowym,
 • Prezentacja sprzętu z codziennej pracy fizjoterapeuty

Organizator: LUXMED, CEMED

"Lata 2016 – 2020 rewolucja czy ewolucja w e’zdrowiu i systemie opieki zdrowotnej"

Panel 1
"Rewolucja czy ewolucja? Jak zmienia się podejście do e’medycyny?"
 • Jaka jest przyszłość telemedycyny?
 • Zastosowanie rozwiązań telemedycznych przez szpitale i ich finansowanie
 • Integracja regionalnych platform z projektem Ministerstwa Zdrowia "P1"
 • Augmented Reality w medycynie
Panel 2
"Centrum telemonitoringu - rola i zadania"
 • Standardy komunikacji, analiza danych, big-data.
 • Oferta usług dla lekarza, szpitala, firm telemedycznych, pacjentów.
 • Rola i zadania.
Panel 3
"Strategia dla e’zdrowia – konieczna czy zbędna?"
 • Prawo dla e-zdrowia,
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna,
 • Platformy informacyjne (P1, P2, …….)
 • Wsparcie finansowe z środków UE.
Panel 4:
      "Odpowiedzialność kierownika podmiotu za bezpieczeństwo danych osobowych."
 • Wymagania RODO,
 • Bezpieczeństwo ciągłości dostępu do danych,
 • Wynajem serwerów w tym bezpieczeństwo chmury
 
Organizatorzy: Izba Gospodarcza Medycyna Polska, Microsoft
Paneliści: Kancelaria Prawna DZP, Asseco, Silvermedia, Instytut Kardiologii, MedApp, Telemedycyna Polska, Comarch, IGMP, MZ, CSIOZ, AOTMiT,
09:00 - 18:00 V Międzynarodowe Sympozjum Nowoczesne Techniki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Organizator:
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

10:00 - 16:30 IV Konferencja TIM-SIMP i Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach pn.:
NOWOCZESNY SZPITAL – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA NA PRZYKŁADZIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH


Organizator:
TIM-SIMP i Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach

SYMPOZJUM NAUKOWE
„Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa”

w programie:

 • Nowa wiedza dotycząca obrazowania (gojenia) tkanek w radiologii.
 • Wymagania kliniczne w obrazowaniu ścięgna Achillesa i uzyskiwane w ten sposób informacje.
 • Trójwymiarowe, nieinwazyjne metody monitorowania gojenia tkanek.
 • Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa.
 • Optymalizacja terapii komórkowych w regeneracji ścięgien.
 • REHABILITACJA PACJENTA PO ANATOMICZNEJ REKONSTRUKCJI ŚCIĘGNA ACHILLESA - nowe rozwiązania w mechanicznej stymulacji gojenia ścięgna Achillesa.

Prelegenci: badacze projektu START realizowanego w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STARTGMED

Organizator: LUXMED, CEMED

SYMPOZJUM NAUKOWE
„Nowe metody regeneracji tkanek – kliniczne zastosowanie teraz i w przyszłości”

Do wykładów zaprosiliśmy znakomitych ekspertów, którzy podzielą się z Państwem najnowszą wiedzą z zakresu:

 • drukowania 3D w medycynie
 • wykorzystania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej
 • aspektów prawnych.

Organizator: LUXMED, CEMED


SEMINARIUM TECHNIKÓW RTG

„Badania diagnostyczne naczyń krwionośnych. Angiografia TK i MR

Tematem przewodnim seminarium będzie wykonywanie badań angiograficznych metodą tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Doświadczony zespół prelegentek, które od lat szkolą techników rtg, omówi szczegółowo zagadnienia związane z przygotowaniem pacjenta do wskazanego badania, zaprezentuje najlepsze metody ułożenia pacjenta do badania, ale też omówi stosowanie środków kontrastujących, w zależności od predyspozycji pacjenta.
 
Program:
 
08.30  Rejestracja uczestników
09.00  Otwarcie seminarium
09.00  Środki kontrastowe stosowane w badaniach TK i MR – dr n.  med.  Anna Siemianowicz
 • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania środków kontrastowych
 • Właściwości i dawkowanie środków kontrastowych
 • Powikłania
 • Wytyczne ESUR
 • QUIZ
10.30  Przerwa kawowa
10.50  Badania angio – TK – dr n. med. Joanna Gibińska
 • przygotowanie pacjenta i przeciwwskazania
 • wykonanie badania
 • opracowanie badania i forma przedstawienie wyników.
12.50  Przerwa kawowa
13.10  Badania angio – MR – dr Dorota Sojka
14.40  Lunch
15.10 wykład prawnika
16.00 Zakończenie seminarium.

Organizator: LUXMED, CEMED