19-21 październik, 2017
V Międzynarodowe Targi Medyczne
EXPO XXI Warszawa, Polska
ul. Prądzyńskiego 12/14

Konferencje
Podczas każdej edycji Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE Hospital organizowane są liczne spotkania, mające na celu przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy merytorycznej. Jakie będą konferencje medyczne 2017?

Formuły konferencji
Formuły prowadzenia konferencji są dopasowane do poruszanej tematyki. W tym roku będą to między innymi różnego rodzaju sympozja naukowe, seminarium dla fizjoterapeutów oraz seminarium dla techników RTG.
Szczegółowy program konferencji znajdziecie Państwo poniżej.
 • 19.10 - czwartek
 • 20.10 - piątek
 • 21.10 - sobota

SEMINARIUM DLA FIZJOTERAPEUTÓW
„Jak bronić się przed roszczeniami pacjentów” (czytaj więcej >>)

 • Odpowiedzialność prawna fizjoterapeutów za wyrządzoną krzywdę lub uszczerbek na zdrowiu - w świetle ostatnich zmian legislacyjnych
 • Relacja fizjoterapeuta – pacjent
 • Obowiązek ubezpieczenia dla fizjoterapeutów– za i przeciw,
 • Jak radzić sobie z pacjentem agresywnym, roszczeniowym,
 • Prezentacja sprzętu z codziennej pracy fizjoterapeuty

Organizator: LUXMED, CEMED

KONFERENCJA PŁATNA

"Lata 2016 – 2020 rewolucja czy ewolucja w e’zdrowiu i systemie opieki zdrowotnej" (czytaj więcej>>)

Panel 1
„Rewolucja czy ewolucja? Jak zmienia się podejście do e - medycyny”.

 • Jak nowe zasady finansowania wpłyną na stosowanie rozwiązań telemedycznych przez szpitale?
 • Jaka jest przewidywana przyszłość dla telemedycyny?
 • Jak doprowadzić do integracji regionalnych platform z P1?
 • Rozszerzona rzeczywistość w medycynie?

Panel 2
„CentrumTelemonitoringu rola i zadania”

 • Standardy komunikacji, analiza danych, big-data.
 • Oferta usług dla lekarza, szpitala, firm telemedycznych, pacjentów.
 • Rola i zadania.
Panel 3
„Strategia dla e-zdrowia – konieczna czy zbędna?”
 • Prawo dla e-zdrowia,
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna,
 • Platformy informacyjne (P1, P2, …….)
 • Wsparcie finansowe z środków UE.
Panel 4:
„Odpowiedzialność zarządzających w sektorze ochronie zdrowia za bezpieczeństwo danych osobowych”.
 • RODO – nowe wyzwanie dla zarządzających w ochronie zdrowia
 • Kodeks branżowy dla sektora ochron zdrowia jako przykład samoregulacji branży
 • Outsourcing przetwarzania danych medycznych – czym się kierować przy wyborze partnerów
 • Cyberbezpieczeństwo danych medycznych – nowe zagrożenia w epoce cyfrowej.
 • Wytyczne CSIOZ dotyczące przetwarzania dokumentacji medycznej.
 
Organizatorzy: Izba Gospodarcza Medycyna Polska, Microsoft


KONFERENCJA BEZPŁATNA
11:30 - 12:30 Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w podmiocie leczniczym w kontekście zmian w przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem RODO

Organizator: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Miejsce: Forum Targowe
 
Ekspert – Piotr Glen, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  wg PN-ISO/IEC 27001, autor współpracujący z redakcją magazynów „Zarządzanie Placówką Medyczną”, „Dokumentacja Medyczna w Praktyce” oraz portalu www.serwiszoz.pl
 
Godziny: 11.30 - 12:30                                                                                                                                                       
Agenda
- dotychczasowa oraz nowa definicja danych osobowych, danych wrażliwych, przetwarzania danych;
- czy, w jakim zakresie i na jakiej podstawie są uprawnione osoby nie wykonujące zawodu medycznego do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej;
- bezpieczeństwo osobowe na etapie rekrutacji, zatrudnienia, zakończenia zatrudnienia – procedura nadawania i odbierania uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych;
- wymogi względem funkcjonalności systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, elektronicznej dokumentacji medycznej, w zakresie identyfikacji i rozliczalności osób  dokonujących wpisu;
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa jakie personel jest obowiązany stosować dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prywatności pacjentów.

Patron merytoryczny:
www.zpm.wip.pl

Patron medialny:
  www.serwiszoz.pl

  www.dokmed24.pl 12:40 - 13:20 Realizacja celów szpitala w zakresie zakupów sprzętu medycznego.

Organizator: Medipment
Miejsce: Forum Targowe

 •  pomoc w znalezieniu dystrybutora sprzętu medycznego
 •  szybkie zaofertowanie sprzętu medycznego
 •  oszacowanie wartości większych realizacji związanych ze sprzętem medycznym13:30 - 14:30 Zarządzanie ryczałtem środków z NFZ w lecznictwie szpitalnym


Organizator: Ernst & Young
Prelegent: Michał Majewski
Miejsce: Forum Targowe
Ostatni kwartał 2017 roku to, z punktu widzenia zarządzających szpitalami, ogromna zmiana i wyzwanie. Po procesie przystępowania do sieci szpitali, od 1 października uległy zmianie zasady finansowania większości świadczeń w lecznictwie szpitalnym. Ryczałt nie tylko inaczej definiuje wynagrodzenie za udzielone świadczenia, ale skutkuje przede wszystkim całkowitą zmianą podejścia i filozofii zarządzania stroną przychodową szpitala.

Na co trzeba zwracać uwagę aby skutecznie zarządzać ryczałtem środków z NFZ? Postaramy się odpowiedziec na to pytanie podczas seminarium EY pt.: Zarządzanie ryczałtem środków z NFZ w lecznictwie szpitalnym.
 
Agenda:

1.       Wpływ zmian regulacyjnych na zarządzanie szpitalem
2.       Czynniki wpływające na wysokość ryczałtu – jak ograniczyć ryzyko obniżenia kontraktu.
3.       Narzędzia do monitorowania parametrów ilościowo- jakościowych.14:40 – 15:10 GAXAM – informatyczne systemy wsparcia zarządzania majątkiem w służbie zdrowia
Miejsce: Forum Targowe10:00 - 16:30 IV Konferencja TIM-SIMP i Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach pn.:
NOWOCZESNY SZPITAL – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA NA PRZYKŁADZIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH (czytaj więcej>>
)

Organizator:
Towarzystwo Inżynierii Medycznej i Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach

Do udziału w konferencji zapraszamy:
- kadrę menedżerską placówek i obiektów służby zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu aparatury i nowych technologii
- doradców i osoby planujące zakup aparatury specjalistycznej, kierowników działów zamówień,
- kierowników Działów planowania, nadzoru i koordynacji prac związanych z rozbudową i eksploatacją obiektów i infrastruktury
- piony techniczne
- dyrektorzy i kierownicy działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, utrzymanie sieci
-  kadrę odpowiedzialną za wspieranie działów administracyjnych służby zdrowia oraz odpowiedzialnych za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
- kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów w tym pożarowych

KONFERENCJA BEZPŁATNA

12:30 - 14:30  Warsztaty USG pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (czytaj więcej >>)
 
Usg jest pierwszym i najczęściej wykonywanym badaniem obrazowym we współczesnej medycynie, w bardzo wielu specjalnościach. W trakcie warsztatów zaprezentowany zostanie system Lumify firmy Philips, który jest dalszym rozwinięciem technologii i idei mobilnych ultrasonografów, które mieszczą się w torebce, walizce lekarskiej, czy kieszeni fartucha lekarskiego. System opiera się na głowicy podłączonej do urządzenia mobilnego (telefon, tablet), co pozwala na przeprowadzenie badania dosłownie wszędzie, w dowolnych warunkach. Uczestnicy będą mogli wypróbować system Lumify przeprowadzając badanie USG przy kilku stacjach warsztatowych, co dobrze zaprezentuje wszechstronność urządzenia.
Jest to doskonałe rozwiązanie dla praktyk lekarzy rodzinnych, dla których będzie to narzędzie diagnostyczne zarówno w gabinecie, jak i w domu podopiecznych.
System Lumify diagnostycznie stosować można w każdym miejscu, w którym znajduje się osoba potrzebujaca wykonania usg w trybie nagłym – SOR, OIOM, blok operacyjny, medycyna ratunkowa, pole walki, środki transportu sanitarnego, w ośrodkach opieki społecznej, w domu, wszędzie – jak klasyczny stetoskop.
 
Organizatorzy: Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Philips

WARSZTATY BEZPŁATNE

REJESTRACJA NA WARSZTATY JEST ZAMKNIĘTA

 


 

SYMPOZJUM NAUKOWE
„Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa” >>

w programie:

 • Nowa wiedza dotycząca obrazowania (gojenia) tkanek w radiologii.
 • Wymagania kliniczne w obrazowaniu ścięgna Achillesa i uzyskiwane w ten sposób informacje.
 • Trójwymiarowe, nieinwazyjne metody monitorowania gojenia tkanek.
 • Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa.
 • Optymalizacja terapii komórkowych w regeneracji ścięgien.
 • REHABILITACJA PACJENTA PO ANATOMICZNEJ REKONSTRUKCJI ŚCIĘGNA ACHILLESA - nowe rozwiązania w mechanicznej stymulacji gojenia ścięgna Achillesa.

Prelegenci: badacze projektu START realizowanego w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STARTGMED

Organizator: LUXMED, CEMED

KONFERENCJA BEZPŁATNA

SPONSOR FORUM TARGOWEGO

medVC - transmisja z operacji

Miejsce: Forum Targowe
Godziny: 11:00 - 12:00

medVC jest interaktywną platformą zdalnej współpracy medycznej umożliwiającą komunikację audio-wideo w czasie rzeczywistym pomiędzy salami operacyjnymi, salami konferencyjnymi i gabinetami lekarskimi. medVC umożliwia przesyłanie wielu równoległych strumieni wideo w wysokiej rozdzielczości pochodzących z kamer operacyjnych, mikroskopów, endoskopów, robotów operacyjnych i innych urządzeń obrazowania medycznego. Ponadto, medVC oferuje zbiór narzędzi ułatwiających zdalną współpracę profesjonalistów medycznych, takich jak zatrzymywanie strumienia wideo, oznaczanie dowolnych fragmentów obrazu, zapisywanie klatek obrazu do repozytorium medycznego, zdalne sterowanie oprogramowaniem medycznym uruchomionym na podłączonych do systemu komputerach (np. przeglądarkami obrazów DICOM), nagrywanie i publikowanie nagrań na portalu medycznym, czy streaming na żywo do Internetu. medVC jest również kompatybilne ze stereoskopowymi (3D) strumieniami wideo pochodzącymi z robotów operacyjnych (np. da Vinci) i endoskopów 3D (Storz, Olympus, ...), które właśnie wchodzą na rynek.
 
medVC pokazuje nową jakość w telemedycynie podczas takich wydarzeń jak kongresy medyczne, targi, czy sesje pokazowe chirurgii na żywo, jednak jego prawdziwa siła leży w możliwości codziennego zastosowania w edukacji medycznej, zdalnej współpracy lekarzy, czy łączenia ze sobą partnerskich szpitali i przychodni lekarskich. medVC wykorzystywany jest już w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Luksemburgu, Holandii oraz Hiszpanii.
Zapraszamy do zapoznania się z platformą medVC podczas targów WIHE.


„Jak skutecznie pozyskać dotacje na rozwój podmiotów medycznych”
Organizator: DMP
Miejsce: Forum Targowe
Godziny: 12:10 - 12:50

1. Specyfika perspektywy finansowej 2014-2020 i wpływ tej specyfiki na aktualne możliwości dotacyjne
2. Omówienie dostępnych programów dotacyjnych na poziomie krajowym oraz regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podmiotów medycznych
3. Charakterystyka przewidywanych naborów dla projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych w branży medycznej.
4. Indywidualne konsultacje


"Co zrobisz, kiedy zabraknie opiekuna? Teleopieka- nowoczesna technologia powiadomi opiekuna w ciągu kilku minut."

Organizator: Nasz senior
Miejsce: Forum Targowe
Godziny: 13:00 - 13:45
 
Zagadnienia poruszane podczas wykładu:
1.       Praktyczne możliwości standardowych rozwiązań teleopieki.
2.       Sztuczna inteligencja w służbie teleopieki.
3.       Technologie stosowane w monitorowaniu zachowań osób starszych i niesamodzielnych.
4.       Budowanie osobistych i populacyjnych modeli zachowań podopiecznych.
5.       Kierunki rozwojowe w zakresie wielowymiarowej analizy danych w zakresie Big Data.
6.       Realizacja zadań społecznych i misyjne przez wykorzystanie nowych technologii.
7.       Biznesowe korzyści z wdrożeń teleopieki bazującej na monitorowaniu zachowań.
 
Senior dużo czasu spędza w swoim mieszkaniu samotnie.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której niefortunnie przewróci się lub straci przytomność.
Senior nie będzie w stanie wykonać żadnej czynności.
Ile czasu upłynie nim ktokolwiek zorientuje się o krytycznej sytuacji?
NaszSenior jest propozycją, która podwyższa bezpieczeństwo osoby samotnej.
NaszSenior w sytuacji krytycznej wyśle automatycznie wiadomość do opiekuna, rodziny lub sąsiada.

Sprawna i efektywna Rejestracja, czyli jak poprawić pracę zespołu i zwiększyć jego skuteczność w umawiania wizyt.

Organizator: MediDesk
Miejsce: Forum Targowe
Godzina: 14:00

 1. Jakie wskaźniki i dane powinniśmy analizować w zakresie pracy Rejestracji?
 2. Nowoczesne narzędzia wspomagające proces umawiania wizyt: telefonia VOIP, formularze zgłoszeń, e-rejestracja.
 3. Jak włączyć Rejestrację do działań pro-sprzedazowych?
 4. Sprawdzone wzorce i schematy działań Rejestracji zwieszające efektywność w umawianiu wizyt.
 5. Jak zmotywować Rejestrację do bardziej wydajnej pracy?

 

SYMPOZJUM MIĘDZYNARODOWE
„Nowe metody regeneracji tkanek - innowacje, zastosowanie kliniczne i praktyczne w medycynie” (czytaj więcej>>)

Szanowni Państwo,
od kilku lat temat regeneracji tkanek zyskuje na popularności. Specjaliści różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych szukają nowych metod wspomaganie gojenia, naprawy i odbudowy uszkodzonych tkanek, komórek i narządów. Prace nad hodowlami i namnażaniem komórek i narządów z komórek macierzystych trwają w różnych ośrodkach naukowych, w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych. Przedstawiciele jednego z takich zespołów 21 października 2017 roku odwiedzą Warszawę i podzielą się swoimi najnowszymi badaniami podczas konferencji, którą organizuje CEMED.
Już dziś zapraszamy!
 
Organizator: LUXMED, CEMED

KONFERENCJA BEZPŁATNA
SEMINARIUM TECHNIKÓW RTG

„Badania diagnostyczne naczyń krwionośnych. Angiografia TK i MR (czytaj więcej>>)

Tematem przewodnim seminarium będzie wykonywanie badań angiograficznych metodą tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Doświadczony zespół prelegentek, które od lat szkolą techników rtg, omówi szczegółowo zagadnienia związane z przygotowaniem pacjenta do wskazanego badania, zaprezentuje najlepsze metody ułożenia pacjenta do badania, ale też omówi stosowanie środków kontrastujących, w zależności od predyspozycji pacjenta.
 
Program:
 
08.30  Rejestracja uczestników
09.00  Otwarcie seminarium
09.00  Środki kontrastowe stosowane w badaniach TK i MR – dr n.  med.  Anna Siemianowicz

 • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania środków kontrastowych
 • Właściwości i dawkowanie środków kontrastowych
 • Powikłania
 • Wytyczne ESUR
 • QUIZ
10.30  Przerwa kawowa
10.50  Badania angio – TK – dr n. med. Joanna Gibińska
 • przygotowanie pacjenta i przeciwwskazania
 • wykonanie badania
 • opracowanie badania i forma przedstawienie wyników.
12.50  Przerwa kawowa
13.10  Badania angio – MR – dr Dorota Sojka
14.40  Lunch
15.10 wykład prawnika
16.00 Zakończenie seminarium.

Organizator: LUXMED, CEMED

KONFERENCJA PŁATNA
 "Skuteczne narzędzia i działania marketingowe dla podmiotów leczniczych. Przykłady efektywnych działań marketingowych ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych pacjentów oraz poprawę jakości obsługi.”

Organizator: MediDesk
Miejsce: Forum Targowe
Czas: 11:00
 1. Skuteczne pozyskiwanie pacjentów - od czego zacząć? Jak powinien być przygotowany nowoczesny serwis www?
 2. Przykłady najbardziej efektywnych działań marketingowych ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych pacjentów. 
 3. Przykłady narzędzi i rozwiązań dla podmiotów leczniczych zwiększających skuteczność pracy zespołu.