Jak długo można żyć z miastenią?

Miastenia to choroba o podłożu immunologicznym, która upośledza przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, co powoduje rozwinięcie różnego typu objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie osoby chorej. Jest chorobą rzadką, a rocznie notuje się około 3 przypadków zachorowań na miastenię na milion osób. Z czym muszą mierzyć się osoby z miastenią i jakie są ich rokowania?

Jakie problemy zdrowotne mają osoby z miastenią?

Bardzo często w pierwszej kolejności dochodzi do zaatakowania mięśni zewnętrznych gałki ocznej, więc u chorych objawia się podwójne widzenie, a także opadanie powieki (może być asymetryczne). Pojawiają się trudności w spożywaniu pokarmów, a nawet połykaniu śliny, zaburzenia mowy, znaczne spłycenie mimiki. Jeśli dojdzie do zajęcia mięśni oddechowych, chorzy cierpią na duszności, a także postępuje u nich niewydolność oddechowa. Charakterystyczna dla choroby jest męczliwość/nużliwość mięśni, która ustępuje po odpoczynku. To zmęczenie powoduje, że chorzy mogą mieć problem z podstawowymi codziennymi czynnościami, takimi jak umycie włosów i ich czesanie czy wchodzenie po schodach.

Leczenie miastenii

U osób chorych stosuje się terapię z wykorzystaniem inhibitorów acetylocholinoesterazy, które stosuje się doustnie. U mniej więcej połowy przypadków pozwalają one na kontrolowanie choroby i powrót pacjenta do normalnego trybu życia. Inni potrzebują dodatkowych leków immunosupresyjnych. W przypadku pacjentów z przetrwałą grasicą, u których terapia lekami nie przynosi efektów, wykonywana jest operacja usunięcia grasicy.

W ciężkich sytuacjach klinicznych (przełomach miastenicznych) może zostać przeprowadzona plazmofereza, aby zmniejszyć ilość krążących przeciwciał poprzez wymianę osocza lub podawane są preparaty immunoglobin.

Takie leczenie ma na celu zwiększać siłę mięśni, a także osłabiać układ odpornościowy tak, aby nie niszczył własnych komórek.

Poszukiwania nowych metod terapii wciąż trwają i pierwsze obiecujące wyniki badań pojawiają się w związku z zastosowaniem u pacjentów kladrybiny, która jest znana już od około 3 dekad. Wymaga to jednak dalszych testów, aby móc wprowadzić lek również do terapii osób z miastenią.

Miastenia gravis – rokowania

Trzeba wiedzieć o tym, że miastenia (https://www.fundacjasaventic.pl/baza-wiedzy/choroby/miastenia-gravis) to choroba przewlekła i pacjent zmaga się z nią całe życie. Odpowiednie leczenie pozwala jednak skutecznie łagodzić jej objawy, choć sam przebieg choroby jest zmienny – występują okresy zaostrzeń oraz poprawy. Miastenia nie zalicza się do chorób dziedzicznych, ale może pojawiać się rodzinnie.

Największym problemem są przełomy miasteniczne, których doświadcza około 20% chorych i które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Za sprawą wprowadzonych terapii śmiertelność z powodu miastenii na przestrzeni lat została zredukowana mniej więcej do poziomu 2-3%, a chorzy mogą z powodzeniem podejmować aktywność zawodową.

Szacunkowo dla 90% pacjentów miastenia jest chorobą o dobrym rokowaniu, o ile jest ona prawidłowo leczona.

Pomoc w diagnostyce chorób rzadkich

Przykład choroby, jaką jest miastenia, doskonale pokazuje, jak ważne jest rozpoznanie schorzenia i wdrożenie leczenia, by zapewnić pacjentowi jak najlepsze rokowanie. Niestety choroby rzadkie – a do takich zalicza się miastenia – bywają sporym wyzwaniem diagnostycznym. Przez mnogość objawów pochodzących z różnych narządów i układów łatwo pomylić je z innymi popularnymi chorobami.

Fundacja Saventic działa na rzecz zwiększenia świadomości istnienia chorób rzadkich oraz usprawnienia procesu ich diagnostyki. Jeśli podejrzewasz u siebie lub u kogoś bliskiego chorobę rzadką, czy po prostu przez długi czas bezowocnie poszukujesz właściwej diagnozy, możesz bezpłatnie skorzystać z pomocy Fundacji.

Po wypełnieniu dokumentów i udostępnieniu historii medycznej, zespół specjalistów z zakresu chorób rzadkich dokona analizy tych danych, korzystając ze wsparcia rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Gdy ta analiza dobiegnie końca, pacjent uzyska zindywidualizowaną informację zwrotną.

Materiał zewnętrzny

You may also like...