Na czym polega program profilaktyki chorób układu krążenia?

Choroby cywilizacyjne to globalnie i powszechnie występujące schorzenia. Problem ten dotyka głównie państw szybko rozwijających się i wysoko rozwiniętych. Postęp cywilizacyjny, rozwój technologiczny, zmiany ekonomiczne, zmianami demograficznymi, zwiększająca się długość życia, zmianami w stylu życia i w sposobie odżywiania są przyczyną wielu schorzeń. Zgodnie z zasadą, że lepiej i taniej zapobiegać niż leczyć Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia i finansuje programy profilaktyki niektórych schorzeń. Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce pomimo coraz lepszej diagnostyki i nowych metod leczenia. Dlatego utworzono ogólnokrajowy „Program profilaktyki chorób układu krążenia” (skrót CHUK). Celem programu jest wychwycenie osób z grup ryzyka, u których nie rozpoznano chorób krążenia i skierowanie ich na leczenie specjalistyczne.

Do kogo skierowany jest program profilaktyki chorób układu krążenia?

Program skierowany jest do osób, które w roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat i są obciążone czynnikami ryzyka jak: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, niska aktywność ruchowa, otyłość, nadwaga, zaburzenie gospodarki lipidowej, nieracjonalne odżywianie się, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń w ramach profilaktyki CHUK również u innych świadczeniodawców.

Co zawiera karta badania profilaktycznego?

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem i kieruje go na badania umożliwiające określenie kategorię ryzyka choroby układu krążenia. Informacje zawarte w karcie badania profilaktycznego to: obciążenia rodzinne, palenie tytoniu, przyjmowane leki przeciwnadciśnieniowe i regulujące poziom cholesterolu, aktywność ruchowa trwająca powyżej 30 minut, wyniki badania fizykalnego, ocena BMI, pomiary ciśnienia tętniczego i wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo. W oparciu o dane zawarte w karcie lekarz ocenia ryzyko chorób układu krążenia i formułuje zalecenia dla pacjenta.  Lekarz może wskazać na edukację zdrowotną, dalszą diagnostykę lub leczenie w poradni specjalistycznej. Program profilaktyki chorób układu krążenia znacząco zwiększa wykrywalność i skuteczność leczenia chorób układu krążenia, promuje zdrowy styl życia, prawidłową dietę, aktywność fizyczną. Głównym jego celem jest wczesne wykrywanie, obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia w populacji objętej programem poprzez eliminację czynników ryzyka.

Gdzie można wziąć udział w programie profilaktyki chorób układu krążenia?

Jest to program ogólnopolski, finansowany przez NFZ realizowany przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenie jest realizowane bez skierowania, wystarczy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Więcej informacji odnośnie programu profilaktyki chorób układu krążenia można uzyskać w rejestracji przychodni centrów medycznych należących do Grupy Scanmed.

You may also like...