Rehabilitacja, a fizjoterapia – czym się różnią?

Rehabilitacja medyczna jest kompleksowym i zespołowym działaniem pozwalającym na przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i psychicznej umożliwiającej czynny udział w życiu społecznym. Jest to proces leczenia, nauczania i przystosowania do naturalnych warunków życia. We współczesnej medycynie rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego. Na równi z innymi metodami leczenia, współdecyduje o ostatecznej efektywności kompleksowej terapii. Początki rehabilitacji to ćwiczenia relaksacyjne, kontemplacja, masaże i akupunktura stosowane w Chinach już w XII wieku p.n.e. Współczesna rehabilitacja medyczna jest prowadzona przez interdyscyplinarne zespoły terapeutyczne składające się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, psychologów.

Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna zaczyna się w czasie rozpoznania schorzenia i wyboru metody leczenia. Jej celem jest możliwie najszybsze i najskuteczniejsze osiągnięcie przez pacjenta wydolności psychofizjologicznej w zakresie możliwym dla danego schorzenia. W procesie leczenia szerokie wdrożenie i stosowanie rehabilitacji znacząco skracają czas leczenia i pozwala na odzyskanie możliwie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej. Rehabilitacja medyczna ma specyficzny, indywidualny charakter, jest ściśle zależna od aktualnej sytuacji pacjenta, dlatego trudno stosować szczegółowe schematy leczenia.  Polski model rehabilitacji zakłada, że rehabilitacja powinna być: powszechna, wczesna, kompleksowa, ciągła. Pojęcie rehabilitacji pojawiło się w medycynie, po I wojnie światowej w celu określenia działań wspomagających uzyskanie sprawności inwalidów wojennych. Rehabilitacja powszechnie kojarzona jest z fizjoterapią, rehabilitacją ruchową, rehabilitacją w sanatoriach nad morzem czy w górach oraz z postępowaniem pooperacyjnym w szpitalach.

Znaczenie fizjoterapii

Fizjoterapia jest działem współczesnej medycyny klinicznej wykorzystującym w procesie leczenia, rehabilitacji i profilaktyki różne formy energii. Powstała w oparciu o naukowe rozwinięcie metod stosowanych od najdawniejszych czasów w przyrodolecznictwie. Fizjoterapia leczy przy pomocy bodźców, mających na celu przywrócenie stanu równowagi. Jest zaliczana do naturalnych metod leczniczych. Fizykoterapia wykorzystuje lecznicze właściwości energii.  W zależności od zastosowanych bodźców wśród metod fizjoterapeutycznych możemy wyróżnić: hydroterapię, termoterapię, elektroterapię, magnetoterapię, ultrasonoterapię, światłolecznictwo, kinezyterapię, masaż leczniczy, klimatoterapię i inne. Elementami wspomagającymi leczenie są: stosowna dieta, psychoterapia, farmakoterapia i edukacja zdrowotna. Rehabilitacja wykorzystująca fizjoterapię, jest skuteczną metodą leczenia narządu ruchu i innych ważnych układów organizmu.

Gdzie szukać skutecznej rehabilitacji narządów ruchu?

Skuteczna rehabilitacja pomaga również w walce z bólem po urazach narządów ruchu, w leczeniu bólu kręgosłupa i stawów obwodowych, po zabiegach operacyjnych oraz jako prewencja dolegliwości bólowych. Pomoc można uzyskać w dysponujących doświadczona kadrą medyczną i odpowiednim sprzętem rehabilitacyjnym centrach medycznych ja na przykład Carolina Medical Center w Warszawie i Gdańsku. Zespoły specjalistów ustalają i monitorują metody postępowania terapeutycznego w odniesieniu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Taka współpraca umożliwia maksymalne skrócenie czasu powrotu pacjenta do pełnej sprawności fizycznej.

You may also like...