Rehabilitacja, a fizjoterapia – czym się różnią?

Rehabilitacja medyczna jest kompleksowym i zespołowym działaniem pozwalającym na przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i psychicznej umożliwiającej czynny udział w życiu społecznym. Jest to proces leczenia, nauczania i przystosowania do naturalnych warunków życia. We współczesnej medycynie rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego. Na równi z innymi metodami leczenia, współdecyduje o ostatecznej efektywności kompleksowej terapii. Początki rehabilitacji to ćwiczenia relaksacyjne, kontemplacja, masaże i akupunktura stosowane w Chinach już w XII wieku p.n.e. Współczesna rehabilitacja medyczna jest prowadzona przez interdyscyplinarne zespoły terapeutyczne składające się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, psychologów.

Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna zaczyna się w czasie rozpoznania schorzenia i wyboru metody leczenia. Jej celem jest możliwie najszybsze i najskuteczniejsze osiągnięcie przez pacjenta wydolności psychofizjologicznej w zakresie możliwym dla danego schorzenia. W procesie leczenia szerokie wdrożenie i stosowanie rehabilitacji znacząco skracają czas leczenia i pozwala na odzyskanie możliwie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej. Rehabilitacja medyczna ma specyficzny, indywidualny charakter, jest ściśle zależna od aktualnej sytuacji pacjenta, dlatego trudno stosować szczegółowe schematy leczenia.  Polski model rehabilitacji zakłada, że rehabilitacja powinna być: powszechna, wczesna, kompleksowa, ciągła. Pojęcie rehabilitacji pojawiło się w medycynie, po I wojnie światowej w celu określenia działań wspomagających uzyskanie sprawności inwalidów wojennych. Rehabilitacja powszechnie kojarzona jest z fizjoterapią, rehabilitacją ruchową, rehabilitacją w sanatoriach nad morzem czy w górach oraz z postępowaniem pooperacyjnym w szpitalach.

Znaczenie fizjoterapii

Fizjoterapia jest działem współczesnej medycyny klinicznej wykorzystującym w procesie leczenia, rehabilitacji i profilaktyki różne formy energii. Powstała w oparciu o naukowe rozwinięcie metod stosowanych od najdawniejszych czasów w przyrodolecznictwie. Fizjoterapia leczy przy pomocy bodźców, mających na celu przywrócenie stanu równowagi. Jest zaliczana do naturalnych metod leczniczych. Fizykoterapia wykorzystuje lecznicze właściwości energii.  W zależności od zastosowanych bodźców wśród metod fizjoterapeutycznych możemy wyróżnić: hydroterapię, termoterapię, elektroterapię, magnetoterapię, ultrasonoterapię, światłolecznictwo, kinezyterapię, masaż leczniczy, klimatoterapię i inne. Elementami wspomagającymi leczenie są: stosowna dieta, psychoterapia, farmakoterapia i edukacja zdrowotna. Rehabilitacja wykorzystująca fizjoterapię, jest skuteczną metodą leczenia narządu ruchu i innych ważnych układów organizmu.

Gdzie szukać skutecznej rehabilitacji narządów ruchu?

Skuteczna rehabilitacja pomaga również w walce z bólem po urazach narządów ruchu, w leczeniu bólu kręgosłupa i stawów obwodowych, po zabiegach operacyjnych oraz jako prewencja dolegliwości bólowych. Pomoc można uzyskać w dysponujących doświadczona kadrą medyczną i odpowiednim sprzętem rehabilitacyjnym centrach medycznych ja na przykład Carolina Medical Center w Warszawie i Gdańsku. Zespoły specjalistów ustalają i monitorują metody postępowania terapeutycznego w odniesieniu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Taka współpraca umożliwia maksymalne skrócenie czasu powrotu pacjenta do pełnej sprawności fizycznej.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *